Birim İç Kontrol

1-Kontrol Ortamı Standartları

 

İç Kontrol Komisyonu

 

KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük

 

Etik Sözleşmesi

 

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

 

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

 

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

 

Performans Değerlendirme Formu

 

KOS4- Yetki Devri

 

Yetki Devri Formu

 

2-Risk Değerlendirme

 

RDS1-Planlama ve Programlama

 

2018 Faaliyet Raporu

 

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

 

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

 

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

 

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

 

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

 

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

 

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

 

KFS3- Görevler Ayrılığı

 

Görevler Ayrılığı

 

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

 

Hiyerarşik Yapı

 

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

 

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

 

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

Erişim-Yetki Taahütnamesi

 

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

BİS1- Bilgi ve İletişim

 

Bilgi ve İletişim

 

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

 

2018 Faaliyet Raporu

 

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

 

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

 

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak

 

5-İzleme

 

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

 

İS2- İç Denetim

İç Kontrol Sistemi İzleme Formu

Son Güncelleme: 2019-12-05 16:27:23

                                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019