1-Kontrol Ortamı Standartları

İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat Şeması

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

 Yetki Devri Formu

 

2-Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama

2018 Faaliyet Raporu

2019 Faaliyet Raporu

2020 Faaliyet Raporu

2021 Faaliyet Raporu

2022 Faaliyet Raporu

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS3- Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahütnamesi


4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

BİS1- Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2018 Faaliyet Raporu

2019 Faaliyet Raporu

2020 Faaliyet Raporu

2021 Faaliyet Raporu

2022 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi

Tutanak


5-İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Sistemi İzleme Formu

İS2- İç Denetim

Son Güncelleme: 2023-07-27 13:50:08

                                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023