46- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Finans Matematiği programının eşdeğerliliği ile ilgili 16 Ağustos 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

47- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Adli Bilimler Bölümünün Tıbbi Laboratuvar kadrosunda çalışmaları halinde SHS değerlendirilmesi ile ilgili 27 Eylül 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

48- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Nüfus ve Vatandaşlık Programından mezun olanların Meslek unvanı almaları ile ilgili 02 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

49- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programının denkliği hakkında 12 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

50- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Sanatları Tezli Yüksek Lisans programının Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programının denkliği hakkında 12 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

51- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Öğrenimi Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu üst öğrenimi hakkında 24 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

52- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sondaj Teknolojisi Ön Lisans Programının Teknisyen unvanı için üst öğrenim sayılıp sayılmayacağı hakkında 17 Aralık 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

53- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Türkoloji Anabilim Dalının eşdeğerliği hakkında 14 Aralık 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

54- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün eşdeğerliği hakkında 10 Kasım 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

55- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Heykel Bölümü ile Resim Bölümünün Eşdeğer olmadığına dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

56- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Su Bilimleri Mühendisliği ile Su Ürünleri Mühendisliği Bölümlerinin Eşdeğer olmadığına dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

57- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sinema ve Televizyon ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

58- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Moda ve Tekstil Tasarımı Programının "Tekstil", "Tekstil Tasarımı", "Moda Tasarımı" "Tekstil ve Moda Tasarımı" bölümlerine eşdeğer olduğuna dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

59- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Spor Yöneticiliği bölümü mezunlarının eşdeğerliklerine dair 23 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

60- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sanatta Yeterlik mezunlarının Doktor unvanı kullanamayacaklarına dair 06/04/2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

61- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin eşdeğerliğine dair 22/02/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

62- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tarım Ekonomisi Bölümünün Ziraat Ekonomisi programına eşdeğerliğine dair 18/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

63- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimya Bölümü mezunlarının diplomalarında "Kimyager" unvanı kullanmalarının uygun görülmediğine dair 22/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

64- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Fizikçisi olarak görev yapan Fizik ve Fizik Mühendisliği mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına dair 19/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

65- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Elektrik Mühendisliği bölümü ile eşdeğer olmadığına dair 19/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

66- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tasarım alanında Doktora yapan adayların "Moda ve Tekstil Tasarım" alanında doktora yapıyor şartlı ilanlara başvuru yapabileceğine dair 24/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

67- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Resim, Heykel ve Seramik Bölümlerinin Görsel Sanatlar alanından sayıldığına dair 24/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

68- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Seyahat İşletmeciliği Bölümünün Yiyecek İçecek İşletmeciliği programlarınının eşdeğerliğinin olmadığına dair 22/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

69- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Giyim Endüstrisi Öğretmenliği bölümü mezunlarının başvuru yapabilecek akademik kadro ilanları ile ilgili 22/08/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

70- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İlköğretim Tezli Yüksek Lisans programında Okul Öncesi alanında tez yazanlarına başvuru yapabileceği akademik kadro ilanları ile ilgili 14/06/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

71- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Psikoloji ve PDR mezunlarının sağlık bilimi lisansiyerliği ile ilgili 17 Aralık 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

72- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Bilimleri yüksek lisans mezunlarının Radyo TV Sinema Bölümleriyle eşdeğerliği ile ilgili 18 Kasım 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

73- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ile eşdeğer olduğuna dair 17 Aralık 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

74- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans programı mezunlarının Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans şartı olan ilanlara başvuru yapamayacaklarına dair 18 Kasım 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

75- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programlarının Teknik Hizmetler Sınıfında görev almaları kaydıyla Teknik Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

76- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme tezli yüksek lisans programının Beslenme ve Diyetetik ile eşdeğer olmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ

77- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Krozyon tezli yüksek lisans programının Kimya Mühendisliği ile eşdeğer olmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

78- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans programının Sağlık Memurluğu lisans programı için üst öğrenim olmadığının yeniden incelemesine dair 27 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

79- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Erken Çocukluk Eğitimi yüksek lisans Okul Öncesi Öğretmenliği lisans öğreniminin eşdeğerliğine dair 27 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

80- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunları unvanı ve Hizmet Sınıfına dair 23 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

81- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Pazarlama Öğretmenliği Programı eşdeğerliği hk23 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

82- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği yüksek lisans programının Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans eşdeğerliği 23 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

83- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programı eşdeğerliği hakkındaki 28 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

84- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programının eşdeğerliği hakkındaki 28 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

85- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İnteraktif Medya Tasarımı tezli yüksek lisans programının eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

86- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İstatistik Bölümü ve İşletme Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

87- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Okul Öncesi Eğitimi ile Çocuk Gelişimi Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ

88- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Spor Bilimleri ile Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

89- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Moda Tasarımı Öğretmenliği lisans Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi yüksek lisans alanının eşdeğerliği hakkındaki 20 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ

90- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yenilebilir Enerji ve Uygulamaları ile Mühendislik Yönetimi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarının eşdeğerliği hakkındaki 20 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

91- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Moda Tasarımı Öğretmenliği lisans ve Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi yüksek lisans eşdeğerliği hakkındaki 20 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

92-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Adli Bilişim Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği programının eşdeğerliği hakkındaki 24 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

93-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bugüne kadar verilen bölüm eşdeğerlikleri ile ilgili hazırlanan tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DEKAN ATAMA TEKLİFLERİ İLE İLGİLİ YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dekan Adayı Bilgi Formu konulu 31 Ağustos 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dekan Adayı Bilgi Formu konulu 02 Şubat 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asaleten Dekan Atama konulu 20 Aralık 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asaleten Dekan Atama konulu 20 Ekim 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DİSİPLİN İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sendika Temsilcisi konulu 07 Ekim 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İntihalde Zamanaşımı konulu 16 Aralık 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Disiplin ve Ceza Soruşturmaları konulu 20 Mayıs 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yönetim Görevinden Ayırma konulu 30 Mayıs 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Disiplin Soruşturmaları konulu 30 Kasım 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  İntihalde Zamanaşımı konulu 30 Kasım 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Elemanı Mesleğinden Çıkarma Cezası konulu 15 Nisan 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Sözlü Sınavın uygulanması ile ilgili görüş yazısı ve ekine ulaşmak için TIKLAYINIZ.  Ek için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Genel Kurul konulu 29 Ağustos 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Sınav Jüri Üyelerine Ödenecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar konulu 18 Eylül 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Unvanını Almış Kadroya Atanmamış Doçentler konulu 09 Mayıs 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilim Alanları ve Anahtar Kelime Güncellemeleri ile ilgili 03 Şubat 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Doçentlik sözlü sınavlarında kurulacak jürilerle ilgili 27 Ağustos 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

7-Üniversitelararası Kurul Başkanlığının Doçentlik başvurusu konulu 25 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Jüri Ücreti konulu 09/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Değerlendirilmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar  konulu 12 Mart 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAŞ HADLERİ VE 60-B MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 28 Nisan 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 29 Ocak 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yaş Hadleri ile ilgili 05 Haziran 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 12 Haziran 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İDARİ KONULAR VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükselme Sınavları konulu 28 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Görevde Yükselme konulu 26 Ocak 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açıktan Atama konulu 28 Nisan 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına atama ile ilgili 07 Eylül 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Danıştay İdari Dava Dairelerinin Kararı konulu 18 Mayıs 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Unvan Değişikliği konulu 13 Temmuz 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2003-2 Genelge Eki Formunun Yeniden Düzenlenmesi konulu 13 Mart 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Geçici Personel konulu 02 Mart 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesindeki Değişiklik konulu 07 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ

10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektronik İmza konulu 11 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Atama İşlemleri konulu 12 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

12-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında baraj notu uygulamasına dair 12/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamı konulu 23 Kasım 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mezuniyet Belgesi-Öğrenci Belgesi konulu 28 Kasım 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kadro İlanları konulu 26 Kasım 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yasal Öğrenim Süresi konulu 23 Mart 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadro İlanları konulu 16 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 19 Ocak 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tezsiz Yüksek Lisans-Tecrübe konulu 10 Mart 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Geçici Personel konulu 02 Mart 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tecrübe konulu 08 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 

10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar (Yabancı Dil Okutmanları) konulu 09 Temmuz 2007  tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eşdeğerlik ve Parola konulu 05 Eylül 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

12-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 05 Aralık 2006 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

13-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eşdeğerlik konulu 03 Ağustos 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

14-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yüksek Lisans-Tecrübe konulu 05 Nisan 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil Sınavı konulu 18 Kasım 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının KPDS konulu 30 Temmuz 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil konulu 22 Haziran 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Kadro İlanları konulu 18 Şubat 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının YÖKDİL-Ek Koşullar konulu 12 Nisan 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil Puanı konulu 10 Eylül 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Kadro İlanları konulu 10 Temmuz 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Atama ve Yükseltilme Ölçütlerinde Patent konulu 02 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ

9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama konulu 03 Ağustos 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktor Öğretim Üyesi atamalarında birim yöneticisi olarak belirlenecek jüri üyeleriyle ilgili 23 Ağustos 1995 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 27 Eylül 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP-2547 sayılı Kanun Ek 30 Mad. konulu 29 Eylül 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Kaynak Aktarımı konulu 24 Ekim 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yürütme Kurulu Kararı konulu 24 Nisan 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-2547 sayılı Kanun Ek 30 Mad. konulu 23 Kasım 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 20 Ekim 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-Usul Esaslar konulu 23 Ekim 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Yargı Kararları konulu 21 Temmuz 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 19 Ekim 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi konulu 19 Şubat 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ

11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 15 Kasım 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

12-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP/Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri konulu 18 Haziran 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

13-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-Danışman Atama konulu 18 Şubat 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

14-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Azami Lisansüstü Eğitim Süreleri konulu 16 Ekim 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

15-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-ALES konulu 16 Mayıs 2016 tarihli yazısu için TIKLAYINIZ.

16-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mecburi Hizmet konulu 16 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

17-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-Usul ve Esaslar konulu 16 Nisan 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

18-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP konulu 14 Mart 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

19-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP konulu 12 Aralık 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

20-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Kaynak Miktarı (Düzenleme) konulu 10 Nisan 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

21-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Damga Vergisi konulu 10 Ocak 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

22-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Kaynak konulu 10 Mart 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

23-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Usul ve Esaslar konulu 09 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

24-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-TOEIC Sınavı hakkında konulu 09 Aralık 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

25-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Karar konulu 05 Ağustos 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

26-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Genelge konulu 09 Eylül 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

27-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Alan Sınavı konulu 05 Ağustos 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

28-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Usul ve Esaslar konulu 04 Mart 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

29-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının   674 sayılı KHK konulu 03 Mayıs 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

30-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Ağustos 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

31-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri konulu 01 Temmuz 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

32-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının   ÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Mart 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

33-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının   ÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Mart 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

34- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP/Mecburi Hizmet konulu 25 Mayıs 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.


   
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA FAKÜLTE KURULLARI-FAKÜLTE YÖNETİM KURULLARI  İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının MYO Yönetim Kurulları konulu 29 Temmuz 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Üniversite Yönetim Kurulları konulu 21 Ağustos 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fakülte Kurulunun Oluşturulmaması Hk. konulu 09 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA YABANCI DİL SINAVLARI  İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil Sınavı Eş Değerlikleri konulu 12 Ağustos 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Merkezi Yabancı Dil Sınavı konulu 22 Mart 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının IELTS Eşdeğerliliği konulu 19 Temmuz 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Eşdeğerlik konulu 17 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri konulu 14 Temmuz 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri konulu 07 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Kimlik Numarası konulu 24 Eylül 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2016-16 konulu 21 Temmuz 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çalışma İzni Harcı-İkamet İzni Harcı konulu 20 Temmuz 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirme konulu 13 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYI

Son Güncelleme: 2022-07-29 10:52:26

                                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023