Akademik Personel İşlemleri

 

 

Akademik Personel İşlemleri


      - Her ayın 1. haftasında akademik personelin terfi işlemlerinin yapılması

      - Akademik kadro ilan tekliflerinin düzenlenmesi,

      -Akademik Personel ile ilgili tayin ve özlük işlemlerini yapmak

      -İstifa etme  durumunda ilişiğin kesilmesine ilişkin onay hazırlanması,

      -Üniversitemiz akademik kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulmasını sağlamak.

      -Öğretim üyesi ilanına çıkmak

      -Akademik personel atamalarının yapılmasını sağlamak.  

      -Üniversitemize atanan akademik personelle ilgili sicil dosyalarının incelenerek istenilen belgelerin   tamamlanmasını sağlamak.

      - Süreli olarak atanan Akademik Personelin görev  sürelerini ve yeniden atama işlemlerinin ve takibinin sağlanması

      - Daire Başkanlığından gelen evraklara gereğinin yapılmasını sağlamak ve sonucunu takip etmek.

      - Cumhurbaşkanlığı,Devlet Personel Başkanlığı , Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme formları ve işlemleri zamanında hazırlamak ve ulaştırılmasını sağlamak.

      - Disiplin cezalarını gerektiren hallerin yürütülmesini sağlamak.

      - Kadro-iptal, ihdas dolup-boş derece değişikliği, açıktan atama, kullanım izni ile işlemlerin yapılmasını sağlamak

      - Yeni kurulan birimlerin kadro çalışmalarını yapmak.

Son Güncelleme: 2019-09-20 15:37:15

                                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023