İdari Personel İşlemleri


       -  Genel hükümlere göre açıktan, nakil ve  yeniden atama işlemlerinin yapılması,

       -  Personelin eğitim durumundaki değişiklikler için intibak işlemlerinin yapılması, kayıtların güncellenmesi,

 

       - İdari Personelle ilgili kadro işlemlerinin organizasyonunun sağlamak, tayin ve özlük işlemleri ile görevlendirmelerin yapılmasını sağlamak.

         - Üniversitemiz idari kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulmasını sağlamak.

         - Kadro iptal-ihdas, dolu-boş derece ve unvan değişikliği, açıktan atama kullanım izni ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.

         - Daire Başkanlığından gelen evraklara gereğinin yapılmasını sağlamak ve sonucunu takip etmek.

         - Aday Memurların alınması ile ilgili işlemlerin yapılması.

         - Dosyaların açılabilmesi için eksik evrakların tamamlanmasını sağlamak.

         - Nakil isteğinde bulunan memur atama işlemlerin yapılmasını sağlamak.

         -  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki değişiklikleri takip etmek,

      - Cumhurbaşkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri    çeşitli izleme formların ve işleri ile ilgili zamanlarda hazırlamak ve ulaştırılmasını sağlamak.

        -  657 Sayılı Yasaya tabi görevlendirmeleri yapmak.

        - Yıllık terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

        - Hastalık izni- raporları işleme koymak.

      - İdari Personel yıllık, mazeret, evlenme, doğum, ölüm gibi izinlerinin işlemlerini yapmak.

        - Disiplin cezasını gerektiren hallerin yürütülmesini sağlamak.

        -  Her Mali Yılbaşı, Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanarak vize alınmasının sağlanması.

        - İstifa işlemlerinin yapılmasının sağlanması.


        - Yeni kurulan birimlerin kadro çalışmalarını yapmak
 

Son Güncelleme: 2019-08-01 11:00:08

                                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023