YÖK UYGULAMALARI


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 1416 SAYILI KANUNA TABİ UYGULAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Lisansüstü eğitimde geçen hangi sürelerin değerlendirileceğine dair 09 Mayıs 2014 tarihli DPB Görüşü için TIKLAYINIZ.

2-Lisansüstü eğitimde geçen sürelerin değerlendirilmesi ile ilgili 13 Ocak 2015 tarihli BUMKO Görüşü için TIKLAYINIZ.

3-YLSY Burs Programı konulu 26 Temmuz 2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

4-1416 sayılı Kanuna tabi olarak "Tezsiz Yüksek Lisans" eğitimi tamamlayanlar dönüşlerinde hangi statüde istihdam edileceğine dair 27 Mart 2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Yurtdışı Görevlendirme konulu 07 Ocak 2007 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

2-2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelerle ilgili 15 Ekim 2007 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ

3-2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelerle ilgili 26 Mart 2009 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ. 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN  35 İNCİ MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR

1- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Nisan 2001 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

2- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 11 Ekim 2002 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

3- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Nisan 2003 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

4- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Temmuz 2003 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

5- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Ağustos 2008 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

6- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilen araştırma görevlilerinin ilişik kesilmeleri işlemleri ile ilgili 25 Aralık 2012 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

7- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin mecburi hizmet yükümlüğünün bulunduğu ile ilgili 15 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ. 

8- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 6552 sayılı Kanunla getirilen affa ilişkin 04 Aralık 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

9- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 25 Şubat 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

10- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

11- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin eş durumu mazereti ile ilgili olarak 24 Kasım 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

12- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ. 

13- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan geçici kadro tahsisi 07 Şubat 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

14- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirmelerle ilgili 23 Ocak 2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

15- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Geçici Kadro Tahsisi işlemleri ile ilgili 24 Ekim 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

16- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Geçici Kadro Tahsisi işlemleri ile ilgili 22 Kasım 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 36 NCI MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1- Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösterip gösteremeyeceği ile ilgili 04 Kasım 2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 7 nci fıkrası çerçevesinde idari görevlerde yer alamayacaklarına dair 28 Ekim 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 38 İNCİ MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1- 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında yapılacak görevlendirmelerle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17 Kasım 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2- 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile ilgili görevlendirmelerle dair genelgenin iptal ettiğine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01 Haziran 2010 yazısı için TIKLAYINIZ.

3- 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında yapılacak görevlendirmelerle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17 Nisan 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1- 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca verilecek desteklere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirme Talebi konulu 15 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3- 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ve 40/b maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 31 Ağustos 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Destekleri konulu 31 Ocak 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

7- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Kasım 2006 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

8- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi uyarınca yapılacak olan Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 15 Ekim 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 07 Ekim 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 

10- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirmeler konulu 06 Eylül 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 

11- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rektör Görevlendirmeleri konulu 20 Ocak 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

12- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Tezleri İle İlgili Araştırma İnceleme Usul ve Esaslarında Yapılan Düzenlemeler konulu 18 Ağustos 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

13- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Mart 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

14- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi 18 Mayıs 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

15- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 25 Ocak 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

16- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 04 Temmuz 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

17- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 25 Nisan 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

18- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek araştırma görevlileri konulu 14 Şubat 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

19- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 10 Haziran 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

20- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 39 uncu madde konulu 16 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 40/B ve 40/D MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40/d maddesi konulu 16 Şubat 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi ve 40/d maddesi konulu 11 Şubat 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi konulu 05 Şubat 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4- Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi kapsamında görevlendirilenlerin idari görev alabileceğine dair 15 Eylül 1994 tarihli kararı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 41 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında görevlendirmelerle ilgili kararların geri çekildiğine dair 24 Temmuz 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİNİN UYGULANMASI  İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 27 Kasım 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 05 Aralık 2006 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Görevlilerinin İstihdamı Hk. konulu 03 Kasım 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atananların azami eğitim süreleri ile ilgili 22 Şubat 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ

5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atananların Yurtdışı Araştırma Destekleri ile ilgili 24 Haziran 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 15/11/2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

7- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Görevlilerinin kadroda bulunma süreleri ile ilgili 20 Eylül 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KADROLARIN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 12 Nisan 1999 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 11 Mart 2003 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 05 Mart 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadroları konulu 19 Temmuz 2007 tarihli yazısı içinTIKLAYINIZ.

5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dolu Kadro Aktarımları konulu 07 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dolu Kadro Aktarımları konulu 08 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 13 Temmuz 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 08 Şubat 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi) konulu 03 Eylül 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dolu Kadro Aktarımları (Eğitim Fakültesi) 15 Temmuz 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

11- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 18 Aralık 2017 tarihli yazısı içinTIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ALES PUANININ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 04 Aralık 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 02 Aralık 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Eylül 2011 tarihli yazısı için  TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Ağustos 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçları konulu 11 Haziran 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının LES Puanlarının ALES'e Dönüştürülmesi konulu 13 Eylül 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 

7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Muafiyeti konulu 21 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

8-Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ALES Puan Türleri ile ilgili 25 Kasım 2009 tarihli kararı için TIKLAYINIZ.

9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 12 Eylül 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Geçerlilik Süresi konulu 26 Haziran 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

11- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 30 Temmuz 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

12- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçları konulu 25 Eylül 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

13- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzmanlık Alanları konulu ALES muafiyet alanları ile ilgili için TIKLAYINIZ.

14- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının TYT sonrası ALES puan türleri ile ilgili yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ASKERLİK TEHİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim Süreleri  konulu 05 Ağustos 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisans Tamamlama konulu 18 Mayıs 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UNVAN VE EŞDEĞERLİKLERLE İLGİLİ KARAR VE YAZILAR

1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektronik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğerliği ile ilgili 03 Şubat 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Orman Endüstri Mühendisliği ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğerliği ile ilgili 02 Nisan 2015 tarihli  yazısı için TIKLAYINIZ.

3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Hazır Giyim Öğretmenliği Teknik Öğretmenlik unvanı ile ilgili 03 Aralık 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin eşdeğerliliği ile ilgili 05 Ağustos 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinin eşdeğerliliği ile ilgili 04 Ocak 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Gazetecilik Bölümü mezunlarının Genel İdari Hizmetler sınıfında yer aldığına dair 08 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yeni Açılan Ön Lisans programlarının unvanları ile ilgili 09 Aralık 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Hukuk, Bankacılık ve Finans, Girişimcilik, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği mezunlarının unvanları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları ile Uluslararası Ticaret Bölümü mezunlarının unvanları ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimyager unvalı kadroya atamaya ilişkin 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

12-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2 inci Grup Fen adamı konulu 15 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

13-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Teknik Bilimi Lisansiyeri konulu 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

14-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı eşdeğerliğine dair 11 Haziran 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

15-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çevre Temizliği ve Denetim ön lisans programı ile ilgili 13 Nisan 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

16-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Maliye mezunlarının İktisatçı unvanı kullanabileceklerine dair 08 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

17-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Klinik Psikolog Unvanı alan programlarla ilgili yazı için TIKLAYINIZ.

18-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mühendislik eşdeğerliliği ile ilgili 31 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 

19-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mesleki Eğitim Fakültesi ile Teknik Eğitin Fakültesinin denk olmadığına dair 30 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

20-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Proje Yönetimi Yüksek Lisans öğrenimi konulu 30 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

21-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Kadrolarına Başvuru konulu 26 Aralık 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

22-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Sağlık Bilimleri Lisansiyeri konulu 25 Ekim 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

23-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Geleneksel Türk Sanatları mezunları ile ilgili 26 Temmuz 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

24-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Spor Yöneticiliği mezunlarının eşdeğerlik kararı ile ilgili 25 Mart 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

25-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mahalli İdareler Tezsiz Yüksek Lisans Programının Yerel Yönetimler programına eşdeğer olduğuna 25 Mart 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

26-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunlarına Proje ve Uygulama Denetçisi belgesi verilebileceğine dair 25 Mart 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

27-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Odyometri mezunları ile ilgili 24 Ağustos 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

28-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Psikoloji Bölümü mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmadıklarına dair kararın iptal edildiğine ilişkin 24 Şubat 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

29-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tıbbi Biyolojik Bilimleri mezunlarının Doktor unvanı kullanmalarının uygun görülmediğine dair 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

30-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Antrenörlük Bölümü mezunları ile ilgili 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

31-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerinin birleştirildiğine dair 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

32-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Makine Mühendisliği ile Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğer olmadığına dair kararın iptal edildiğine dair 20 Ekim 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

33-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün Teknik Öğrenim olduğuna dair 20 Nisan 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

34-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü mezunlarının unvanlarına dair 20 Nisan 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

35-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretim eşdeğerliliği ile ilgili 19 Kasım 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

36-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunlarının teknik öğretmen olmadığına dair 19 Ekim 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

37-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çevre Sağlık Teknikeri konulu 19 Kasım 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

38-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Teknikeri konulu 18 Mayıs 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

39-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tarımsal Biyoteknoloji konulu 17 Kasım 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

40-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hemşire Atama konulu 16 Eylül 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

41-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimya-Kimya Mühendisliği Bölümleri mezunlarının Laborant olarak çalıştırılmaları ile ilgili 16 Aralık 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

42-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Anaokul Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği programı mezunlarının eşdeğer olduğuna dair 16 Ekim 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ

43-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının genel unvan eşdeğerlikleri ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

44-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Tasarımı bölümünün eş değerliği ile ilgili 10 Ağustos 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

45- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Aktüerya-İstatistik eşdeğerliliği ile ilgili 13 Ağustos 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

Son Güncelleme: 2020-02-21 16:50:01

                                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023