Görev,Yetki ve Sorumluluklarımız

Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

 

      Personel Dairesi Başkanlığı 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen; 
  
                     1- Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, 

                     2- Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, 

                     3- Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik isleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,  

                     4- Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmakla görevlendirilmiştir.

Son Güncelleme: 2019-12-05 13:10:38

                                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023