Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız

       Personel Dairesi Başkanlığı 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen; 
 
                     1-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, 

                     2-Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, 

                     3-Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik isleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak, 

                     4-Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmakla görevlendirilmiştir.

                  5-Daire Başkanlığı'nın görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

               

: 2019-11-05 13:22:18

Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

                                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019